Meslek Yüksekokulu / Adalet - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADL103 Türk Vergi Sistemi 3+0+0 Zorunlu 5
ADL105 Medeni Hukuku I 3+0+0 Zorunlu 5
ADL107 Anayasa Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
ADL109 Temel Hukuk 3+0+0 Zorunlu 5
ADL113 Hukuk Dili ve Hukuki Yazışma Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 3
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ING101 İngilizce I 2+0+0 Zorunlu 2
KPL101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TRD101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 32
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADL001 Staj 0+0+0 Zorunlu 5
ADL102 Ceza Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
ADL104 Klavye Kullanımı I 1+2+0 Zorunlu 3
ADL106 Medeni Hukuk II 3+0+0 Zorunlu 5
ADL108 Borçlar Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
ADL112 İdare Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ING102 İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 2
TRD102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 35
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADL231 Medeni Usul ve Tebligat Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
ADL233 Klavye Kullanımı II 1+2+0 Zorunlu 3
ADL235 Ticaret Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
ADL237 Adli Tıp 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SEC 1 Seçmeli Ders - Seçmeli 8 2
 [G] SEC 2 Seçmeli Ders - Seçmeli 4 1
 [G] UNISEC201 Üniversite Seçmeli - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADL230 Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
ADL232 İcra ve İflas Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
ADL234 Klavye Kullanımı III 1+2+0 Zorunlu 3
ADL238 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] SEC 3 Seçmeli Ders - Seçmeli 4 1
 [G] SEC 4 Seçmeli Ders - Seçmeli 4 1
 [G] SEC 5 Seçmeli Ders - Seçmeli 4 1
 [G] UNISEC202 Üniversite Seçmeli - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.rumeli.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=10