İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ING101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 4
KPL101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
PSI101 Psikolojiye Giriş I 3+0+0 Zorunlu 5
PSI109 İletişim Becerileri ve Terapötik İletişim 3+0+0 Zorunlu 5
PSI113 Psikolojinin Felsefi Temelleri I 3+0+0 Zorunlu 5
PSI123 Öğrenme Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
SOS101 Sosyoloji 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 32
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ING102 İngillizce II 3+0+0 Zorunlu 4
PSI102 Psikilojiye Giriş II 3+0+0 Zorunlu 5
PSI110 Fizyolojik Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 5
PSI114 Psikolojinin Felsefi Temelleri II 3+0+0 Zorunlu 5
PSI122 Psikoloji Tarihi 3+0+0 Zorunlu 4
SOS102 Sosyoloji II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ARS201 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 5
PSI201 Sosyal Psikoloji I 3+0+0 Zorunlu 4
PSI203 Gelişim Psikolojisi I 3+0+0 Zorunlu 4
PSI205 Psikoterapi Kuramları 3+0+0 Zorunlu 5
PSI207 Deneysel Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 5
TRD101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SEC 1 Seçmeli Ders - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PSI202 Sosyal Psikoloji II 3+0+0 Zorunlu 4
PSI204 Gelişim Psikolojisi II 3+0+0 Zorunlu 4
PSI206 Bilişsel Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 5
PSI208 Örgütsel Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 5
PSI210 İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
TRD102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SEC 2 Seçmeli Ders - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PSI303 Psikopatoloji I 3+0+0 Zorunlu 5
PSI307 Psikolojik Testler 3+0+0 Zorunlu 5
PSI320 Kişilik Kuramları 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] SEC 3 Seçmeli Ders - Seçmeli 15 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PSI304 Psikopatoloji II 3+0+0 Zorunlu 5
PSI313 Psikolojide Etik İlkeler 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] SEC 4 Seçmeli Ders - Seçmeli 20 4
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PSI403 Sağlık Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
PSI405 Psikolojide Ölçme Aracı Geliştirme 3+0+0 Zorunlu 5
PSI416 Klinik Psikoloji I 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] SEC 5 Seçmeli Ders - Seçmeli 15 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PSI406 Nöropiskolojik Testler 2+2+0 Zorunlu 5
PSI417 Klinik Psikoloji II 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] SEC 6 Seçmeli Ders - Seçmeli 20 4
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.rumeli.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5